slider1
Wybierz język:
PL EN
slider-bottom1

Konferencja 2017

IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 22 - 23 listopada 2017

Konferencja 2017

Z przedmowy do monografii przedkonferencyjnej

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest efektem dyskusji toczącej się nieprzerwanie od bez mała trzech dekad w środowiskach osób zajmujących się zarówno ubezpieczeniami w teorii, jak i praktykom dostrzegającym potrzebę doskonalenia, bądź zmian w istotnych dla gospodarki obszarach. W przekonaniu twórców - a więc zarówno autorów, jak i redaktorów - książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się wieloma aspektami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń, tak w życiu gospodarczym jak i prywatnym. Zabieramy również głos w dyskusji na temat kierunków i możliwych rozwiązań w dostosowywaniu zabezpieczenia emerytalnego do zmieniających się warunków demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych. 

Monografia została podzielona na cztery obszerne bloki tematyczne, zawierające teksty z obszarów dotyczących zagadnień rynku ubezpieczeń, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,  innowacji w ubezpieczeniach oraz zabezpieczenia emerytalnego. Są wśród nich teksty przygotowane przez autorów z polskich środowisk naukowych, z uniwersytetów Ukrainy i Rosji, a obok tego zamieszczono opinie praktyków, co dodatkowo wzbogaca prezentowaną monografię, dając Czytelnikowi szansę zapoznania się z aktualną sytuacją panującą na rynku ubezpieczeń.